حدود شصت و دو سانتي بلند تر از من
زبان سرخ شما ـ بر درخت ـ سر از من
اضافه كن به همه داده هات … قانوني
تمام قاعده ها ماده اند ، نر از من
نوشته ام : پسرم شعر ناب كم داريم
جواب داد : بخوانيد يك غزل از من
شناسنامه ي من پاره شد ـ به دست خودم ـ
شروع شد تپش صد غزل ، پدر از من
به استناد همين دايره ، كشيدم سر …
پريد از سر حرفم كلاغ ـ پر از من
به رغم ميل دروني به شعر تف كردم
هزار ساله نرنجيد ـ يك نفر از من
خفه شدم گره اي وا نشد طناب ، طناب
گرفته خفت مرا ، عاشقانه تر از من


/ 1 نظر / 19 بازدید
!!~~ عشق به خدا شاهراهی به کمال ~~!!

راه رفته ام ... بار ها در كوچه هاي بي سر انجام تو ! شايد اگر آن شب ميدويدم امشب گردي از زلال خاك بي رنگ پايت بر چشم من مينشست . شايد امشب هم ميتوان دويد . بگذار تا دنبالت بيايم . توشورلحظه هاي سر انجامي ، تو شكوه بيكران وجودي ، تو خورشيد سرخ سپيده عشقي ، من اشك مشتاق ديده گريان شبم ، بگذار تا برايت چون جوانه پيچك بهار تا بادمهرگان بر قامت صبر بالا روم .